Vizualizácia dát

Dokonalý prehľad o firme. V reálnom čase a bez oneskorenia.

Mám záujem o predvedenie
Horolezec ABRA

Nová verzia systému ABRA Gen prináša unikátne vylepšenie – jednoducho čitateľný prehľad o kondícii vašej firmy. Priamo vo vnútri systému, bez nutnosti ďalšej inštalácie. Objavíte nový prístup, ako nahliadať na firmu v súvislostiach. Online a v reálnom čase. Získate tak všetko, čo potrebujete, aby ste sa mohli rýchlo a správne rozhodovať.

Priamo do ABRA Gen sme vložili integrované vyladené grafy, ktoré zobrazujú okamžitú kondíciu vašej firmy. K dispozícii je viac než sedemdesiat najčastejšie používaných užitočných grafov zoskupených do prehľadných dashboardov. Bez nutnosti zložitej inštalácie a nastavení.

Nájdete ich všade, kde je symbol:
Ikonka grafu
Aktivujú sa kódom, ktorý od nás dostanete, to všetko v cene ABRA Gen.

We love businesses

Vizualizácia dát podrobne

  • jedinečný pomocník poskytujúci aktuálne informácie o hodnotách kľúčových ukazovateľov spoločnosti (napr. stav pohľadávok a záväzkov, stav skladov a peňažných prostriedkov) a ich časový vývoj (prehľad predajov po mesiacoch, zmena skladových zásob za posledný rok atd.), vrátane aktuálnych informácií o kurzoch ČNB
  • vo vybraných agendách sú k dispozícii pripravené a kontinuálne vylepšované reporty
  • reporty sú k dispozícii oprávnenému používateľovi na záložke v agende
  • automatická inštalácia v jednom kroku s ABRA Gen
  • automatické nastavenie prístupových práv z ABRA Gen
  • základné užívateľské úpravy – vlastný výber z ponúkaných komponentov, úprava farebného riešenia výstupov
  • jednoduchý prístup k detailným hodnotám jednotlivých ukazovateľov
  • dáta sú načítané online z príslušných agend systému ABRA Gen
  • použitý webový server – embedded riešení jetty-maven (v prípade potreby môže byť nahradený iným riešením napr. ApacheTomcat)

Potrebujete viac? Využite pokročilý modul ABRA BI, ktorý ponúka úplné riešenie Business Intelligence na mieru s neobmedzenými možnosťami nastavení vlastných kritérií a komponentov. Dostupné kedykoľvek, odkiaľkoľvek – aktuálne na počítači, tablete a chytrých hodinkách.

Mám záujem o predvedenie modulu Vizualizácia dát

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Súvisiace články a videá